EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset käytännesäännöt

Suomen Sukututkimusseura ry n toiminnanjohtaja P.T. Kuusiluoman tietoisku ”Miten tietosuoja-asetus koskee sukuharrastajia?” (lyhennelmä)

Tietosuoja-asetuksella säädellään vain elävien henkilötietoja. Sukututkija voi kerätä ja tallentaa elävien henkilöiden tietoja omaan henkilökohtaiseen ja lähipiirinsä eli oman perheensä käyttöön kotitalouspoikkeuksen sallimissa rajoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että sukututkijalla on laillinen oikeus tehdä ns. pöytälaatikkotutkimusta ja esitellä tutkimuksiaan omille perheenjäsenilleen.

Jos tietoja levitetään laajemmalle joukolle, tarvitaan jokaiselta tutkimuksessa olevalta elävältä henkilöltä henkilökohtainen lupa tietojensa jakamiseen. Kotitalouspoikkeama sallii elävien tietojen käsittelyn siis vain omaan käyttöön, omalle tietokoneelle tai perinteiselle paperille tallennettuna. Elävien henkilöiden tietojen siirtäminen tai tallentaminen verkkoon (esim. sukupuupalvelut tai pilvipalveluihin) tai luovuttaminen muuten rajatun perhepiirin ulkopuolelle on kiellettyä ilman ko. henkilöiden nimenomaista henkilökohtaista lupaa.

Ja jotta ei jää epäselvää, niin vaikka elävien tiedot olisi syötetty verkon sukupuupalveluihin ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa, koskee asetus näitäkin takautuvasti eli henkilökohtainen lupa on oltava.

Tietosuoja-asetusta pitää ehdottomasti kunnioittaa, jotta sukututkimusharrastajilla on mahdollisuus harrastukseensa jatkossakin!

Linkki päivitettyihin käytännesääntöihin, huomaa myös genomitiedon käsittely.

Kategoria(t): Yleistä. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.